NjZkMTBkYz

By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Web plný vtipů a vtipných textů
22888 vtipů v databázi
Opětovné stránky Vám načte jiné vtipy


Vtip pro dnešní den:
Víte, proč chcou mít učitelé v hodinách ticho? . . Aby slyšeli, až zazvoní...   [15.11.18]
Žid který choval slepice, přiběhl k rabínovi: "Rabe, pomoz mi, chcíplo mi najednou deset slepic." "Čím je krmíš?" "Žitem." "Tak jim dávej ječmen." Za dva dny je chovatel u rabína znovu: "Ajaj, uhynulo dalších deset." "Co jim dáváš pít?" "Studenou vodu." "To nejde, musíš ji ohřívat." Na druhý den je nešťastník u rabína znovu: "Běda, už mi zbývá jen pět slípek." "Odkud bereš vodu?" "Ze své studně." "Tak ta je asi špatná. Ber ji z obecní studně." Ještě ten večer přijde zlomený slepičář: "Tak už nemám ani jednu slípku." "To je škoda," běduje rabín. "A já měl pro tebe ještě tolik pěkných rad."
Kostelní
Modlí se dívka k panně Marii: "Panno Marie, ty jsi počala bez toho, aniž by jsi zhřešila. Dej prosím, aby jsem zhřešila, aniž bych počala."
Kostelní
Chodil Ježíš po světě, ale nikde se nedočkal poznání. V Americe si ho nevšimli vůbec - takových tam bylo plno. V Rusku si ho raději nevšímali, co kdyby to byl intelektuál - národník. A tak bloudil po světě, až došel do Izraele. Stál tam o jeden barák opřený Kohn. Sotva Krista spatřil, otočil se do dveří a volá: "Arone, Mojše, přineste kladivo a hřebíky, už je tady zase!"
Kostelní
Chlap znásilní jeptišku. Když je po všem, začne mu jí být líto a ptá se: "A co budeš teď dělat?" "Půjdu za matkou představenou a řeknu jí, že jsem byla třikrát znásilněna", odpoví jeptiška. "Jakto třikrát, vždyť to bylo jen jednou!", diví se chlap. "Ty už nemůžeš?", ptá se zklamaně jeptiška.
Kostelní
Dvě jeptišky si vyšly na procházku. Jedna z nich byla známa jako Sestra Matematička (SM), ta druhá jako Sestra Logička (SL). Už se začalo stmívat a ony byly stále ještě dost daleko od kláštera. SM: “Zaznamenala jsi, že už třicet osm a půl minuty za námi jde nějaký muž? Zajímalo by mě, co chce.” SL: “To je zcela logické. Chce nás znásilnit.” SM: “Bože! Jak počítám, tak nás dostihne do patnácti minut! Co budeme dělat?” SL: “Jediná logická věc, kterou můžeme udělat, je jít rychleji.” SM: “To ale není řešení.” SL: “Samozřejmě, že to není řešení. Ten chlap udělá jedinou logickou věc - půjde rychleji taky.” SM: “Tak co jiného bychom měly udělat? Jak počítám, při téhle rychlosti nás ten chlap dohoní už za minutu.” SL: “Jediná logická věc, kterou můžeme udělat, je samozřejmě ta, že se rozdělíme. Ty půjdeš touto cestou a já tou druhou. Nemůže nás pronásledovat obě zároveň.” Sestry se rozdělily a muž se vydal za Sestrou Logičkou. Sestra Matematička po nějaké době dorazila do kláštera zmítána obavami o svou kolegyni, nicméně už za malou chvíli se v klášteře objevila i Sestra Logička. SM: “Sestro Logičko! Díky Bohu, že jsi zpátky. Pověz, co se stalo.” SL: “Stala se jediná logická věc. Rozběhla jsem se jak nejrychleji jsem mohla a ten chlap začal samozřejmě utíkat taky.” SM: “A?” SL: “Stala se jediná logická věc. Dostihl mě.” SM: “Bože! Co jsi udělala?” SL: “Udělala jsem jedinou logickou věc. Vyhrnula jsem sukni nahoru.” SM: “Panenanebi! A co on?” SL: “Udělal jedinou logickou věc. Spustil kalhoty dolů.” SM: “Ó, Bože, smiluj se! Co se stalo pak?” SL: “Není to snad logické, sestro? Jeptiška se sukní nahoře přece utíká daleko rychleji než chlap s kalhotama dole!”
Kostelní
Farář zpovida mladou dívku: "A jiné hříchy už nemáte, milé dítě?" Dívka nesměle: "No snad už jen, že se každé ráno prohlížím v zrcadle, jak jsem hezká." Farář mávne rukou a říká: "Ale to není hřích, milé dítě, to je oční vada!"
Kostelní
Proč jen málo farářů jezdí mercedesem? . . Protože ten stojí nekřesťanské peníze.
Kostelní
Pán se prochází a najednou na něj spadne ptačí trus. Jde dále a šlápne do kravského lejna. Tu se obrátí k nebi a říká: "Pane bože, děkuji ti, žes nedal krávám křídla."
Kostelní
Jeden kněz navštívil druhého, když se zrovna modlil breviář, a překvapeně mu říká: "Ty se modlíš breviář a přitom kouříš?" "No ano, ale já to mám povoleno od biskupa," odpovídá tázaný. Zakrátko ho navštíví znovu a říká mu: "Tak já jsem se ptal biskupa a ten mi to nepovolil." "A jak ses ptal?" "Jestli smím kouřit, když se modlím breviář, a biskup mi odpověděl, že by to bylo neuctivé." "Tak to ses zeptal špatně. Já jsem se zeptal, jestli se smím modlit, když kouřím, a biskup mi řekl, že ano, že dobře využiji čas."
Kostelní
Ptali se papeže, proč v kněžském stavu nemohou být také ženy. Odpověděl: "Protože by tak zaniklo zpovědní tajemství."
Kostelní
Vstoupí dvě jeptišky do řeznictví a jedna povídá: "Dva párky, prosím." A druhá jí říká: "Kup tři, jeden sníme."
Kostelní
Farář ke kostelníkovi: "Tentokrát obejdeš věřící s kasičkou ještě před kázáním." "Ale pročpak, vždycky přece děláme sbírku až na závěr bohoslužby," diví se kostelník, "protože dnes budu kázat o spořivosti."
Kostelní
Jeden Holanďan přišel po dlouhé době ke zpovědi a říka knězi: "Odpusťte mi, otče, zhřešil jsem. Za druhé světové války jsem ve svém podkroví schoval jednoho žida." "Ale to přece není hřích, pomoci človeku, byť jiné víry." "Ale já ho donutil zaplatit mi za každý týden dvacet guldenů." "No, to už tak hezké není, ale hřích to není." "Díky, otče. Moc se mi ulevilo. Ale mám ještě jeden dotaz." "Ptej se, synu." "Neměl bych mu říct, že válka už skončila?"
Kostelní
Mladá jeptiška stopuje na silnici do Plzně a zastaví jí mladý řidič. Během jízdy se řidič osmělí a položí ji ruku na koleno. Jeptiška na to řekne: "Žalm 12, verš 5." Řidič se lekne, nic si s ní dál nezačíná a v Plzni ji vysadí. Když přijde domů, tak otevře bibli, nalistuje žalm 12, verš 5 a čte: "Jsi na správné cestě."
Kostelní
Mladý kněz se před svou první bohoslužbou ptá staršího, jak má překonat nervozitu. "To je jednoduché. Před bohoslužbou si nalij dvě deci vína a ono ti to půjde samo," radí starší. Bohoslužba skončí a mladý kněz se ptá jaký byl, ale ten starší mu rozhořčeně povídá: "Říkal jsem ti, že si toho vína máš dát dvě deci a ne dva litry. Do kazatelny se leze po dvou, ne po čtyřech. Panenka Marie byla svatá, né prvotřídní šlapka a na konci modlitby se říká Amen, né šmitec!"
Kostelní
Tichá noc, svatá noc, najednou se od sousedů ozve strašný řev. Pan domácí to hned návštěvě vysvětluje: "Buď jejich synek dostal pod stromeček paviána a nebo starý Kadlabajka začal zpívat koledy!"
Kostelní
TOPlist