YWE4M

By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Web plný vtipů a vtipných textů
22888 vtipů v databázi
Opětovné stránky Vám načte jiné vtipy


Vtip pro dnešní den:
"Váš pes je hrozně vzteklý. Ráno mě kousl do kotníku!" "Nedivte se, vždyť on, chudinka, výš nedosáhne."   [10.04.20]
Jaká je Vatikánská měna? . . Pán Bůh zaplať.
Kostelní
Zástupce pekla navrhuje nebi uspořádání vzájemného fotbalového zápasu. "To si troufáte?" odpovídá udivený archanděl Gabriel "Přece dobře víš, že všichni nejlepší fotbalisti jsou v nebi." "A kdepak jsou všichni rozhodčí?" na to s úsměvem Lucifer.
Kostelní
Přišel jednou takhle mladý František Novák z Dolní Lhoty za místním farářem ucházet se o místo kostelníka. Farář se ho zeptal, zda umí číst a psát. František popravdě odpověděl, že neumí. Pan farář mu tedy poradil, aby v trafice nakoupil pár krabiček cigaret a prodával je na návsi při poutích a tak. Za padesát let se má v jedné nadnárodní tabákové korporaci podepisovat smlouva o koupi nové továrny. Když se smlouva dostane ke generálnímu řediteli a vlastníkovi v jedné osobě, udělá jmenovaný 3 křížky. Všichni úžasnou a ptají se, čím se mohl jejich šéf stát, kdyby uměl číst a psát. On jim popravdě odpověděl, že kostelníkem v Dolní Lhotě.
Kostelní
Mladý otec O'Reily, právě vysvěcený za kněze, má poprvé dělat zpovědníka. Trochu se toho obává, a tak požádá zkušeného otce, aby si sedl z druhé strany, poslouchal jak provádí zpovídání a pak mu řekl svůj názor. Večer se oba knězi sejdou na faře, aby zpovídání zhodnotili. "Nebylo to špatné," povídá otec McMartin rozvážně, "ale myslím, že od příště byste měl důsledně říkat 'chápu' nebo 'rozumím' namísto 'Ohó!'."
Kostelní
Dalajláma medituje v místnosti, když vtom někdo zaklepe na dveře. Dalajláma se ptá: "Kdo je to?" Odpověď zní: "Já." Dalajláma se podiví: "Já?"
Kostelní
Proč Ježíše Krista neutopili ale ukřižovali? . . Kdo by chtěl mít nad dveřmi zavěšené akvárium?
Kostelní
Na fakultní poradě se objeví anděl a sdělí děkanovi: "Na oplátku za vaši obětavost a příkladné chování budete odměněn. Můžete si vybrat: Nekonečné bohatství, moudrost nebo krása." Děkan si bez zaváhání vybere nekonečnou moudrost. "Vykonáno," pronese anděl a zmizí v oblaku páry a záře. Všichni přítomní upírají zraky na děkana, který je obklopen kruhem světla. Po chvíli jeden z kolegů dychtivě zašeptá: "Řekněte něco!" Děkan se na něj zadívá a řekne: "Měl jsem si vzít peníze."
Kostelní
Chlapec potkal jeptišku a chtěl se jí zeptat, kolik je hodin. Nevěděl jak ji oslovit, tak se ptá: "Pane farář-samička, nevíte náhodou kolik je hodin?"
Kostelní
Jednoho dne přišla paní Nováková do kostela poradit se s knězem: "Pane faráři, mám problém. Můj muž vždycky v průběhu vašich kázání usíná. Je to ostudné a já nevím, co mám dělat." "Mám nápad", povídá kněz. "Sedněte si dopředu, abych na vás viděl. Vezměte si tenhle napínáček. Já seshora uvidím, když váš manžel usne, dám vám znamení a vy ho píchnete do nohy." V neděli na kázání samozřejmě pan Novák usnul. Kněz to zpozoroval a rozjel plán: "A komu vděčíme za nejvyšší oběť?" a pokynul paní Novákové. "Ježíši!" zařval pan Novák, když ho jeho žena bodla ostrým hrotem. "Ano, máte pravdu, pane Nováku, Ježíš se za nás všechny obětoval." Pan Novák brzy znovu upadl do dřímoty. Kněz si zase všiml. "Kdo je naším zachráncem? Pro koho žijeme?" a kývl na pani Novákovou. "Proboha!" vyrazil pan Novák, když mu žena opět vrazila napínáček do nohy. "Ano, zase máte pravdu," pravil kněz s úsměvem. Pan Novák zase upadával do spánku, knězovo kázání nabíralo na tempu a stalo se, že jeden z jeho rozmáchlých pohybů rukama na kazatelně pochopila paní Nováková jako další signál. "A co řekla Eva Adamovi, když mu porodila devětadevadesátého syna?" řekl zrovna kněz. Paní Nováková bodla a manžel zařval: "Ještě jednou do mě tuhle prokletou věc zarazíš a já ti ho vyrvu a nacpu do prdele!"
Kostelní
Bůh se ptá jeptišek jak na Zemi žily. První jeptiška říká: "Já jsem žila jen podle písma svatého." Bůh: "Tak tady máš klíč od Ráje. A jak žilas ty druhá sestro?" "Já jsem taky žila podle písma svatého a nikdy jsem nezhřešila." "Tak tady máš klíč od Ráje." "A jak žilas ty třetí sestro?" "No já jsem..." "No, jen to řekni sestro." "No já jsem párkrát zhřešila." Bůh: "Tak tady máš klíč od mého pokoje."
Kostelní
Svatá trojice plánuje dovolenou. Bůh navrhuje: "Co kdybychom jeli do Jeruzaléma?" Ježíšovi se to ale nelíbí: "Do Jeruzaléma ne, mám na to město špatné vzpomínky. Co třeba Vatikán?" A Duch svatý říká: "Jasně pojedeme do Vatikánu, tam jsem ještě nebyl."
Kostelní
"Pane faráři, dvakrát týdně spím s Martinou od naproti, je to hřích?" "Pokud opravdu jen spíte, není!"
Kostelní
Chlápek, který smrděl jako lihovar, se těžce svalil na sedadlo v metru vedle jednoho kněze. Měl flekatou kravatu, stopy jasně červené rtěnky po tvářích a z půlky plnou láhev ginu čouhající v kapse. Vytáhl značně zmuchlané noviny a chvilku v nich četl. Pak se ptá kněze: "Hej, otče, nevíte, co způsobuje atritidu?" "No, myslím, že nadměrná konzumace alkoholu a nevázaný sexuální život." Opilec se s divným výrazem vrátil k novinám a pomrmlával si něco o nepochopitelných věcech a osudu. Kněz chvilku přemýslí o tom, co řekl, a pak se opilcovi omlouvá: "Víte, nechtěl jsem být tak tvrdý. Jak dlouho máte artritidu?" "Já ji nemám, ale tady píšou, že ji má Papež."
Kostelní
V malém přímořském městečku ve Francii je páter v kostele již unaven ze zpovídání, když má nustále poslouchat, jak se mu lidé svěřují se svými nevěrami. A tak na příštím shromáždění vyhlásí: "Kdo se mi chce svěřit s tím, že byl svému manželovi nebo manželce nevěrný, stačí, když mi řekne, že spadl do zálivu." Tato konverze se ujala a páter měl ulehčenou práci. Čas plynul a starý páter zemřel. Na jeho místo nastupuje nový. Po několika dnech se objeví nový páter na policejní stanici: "Měli bsyte něco udělat s bezpečností u zálivu. Neustále tam apdají lidé!" povídá šéfovi stanice. Ten se pobaveně usmívá a doporučuje, aby to oznámil starostovi, to je jeho kompetence. Páter tedy jde za starostou a říká mu totéž, co na strážnici. Starosta se strašně rozesměje, až se za břicho popadá. Páter se strašlivě rozčílí: "No to tedy není žádná legrace. Zrovna vaše žena tam minulý týden spadla šestkrát!"
Kostelní
Žid který choval slepice, přiběhl k rabínovi: "Rabe, pomoz mi, chcíplo mi najednou deset slepic." "Čím je krmíš?" "Žitem." "Tak jim dávej ječmen." Za dva dny je chovatel u rabína znovu: "Ajaj, uhynulo dalších deset." "Co jim dáváš pít?" "Studenou vodu." "To nejde, musíš ji ohřívat." Na druhý den je nešťastník u rabína znovu: "Běda, už mi zbývá jen pět slípek." "Odkud bereš vodu?" "Ze své studně." "Tak ta je asi špatná. Ber ji z obecní studně." Ještě ten večer přijde zlomený slepičář: "Tak už nemám ani jednu slípku." "To je škoda," běduje rabín. "A já měl pro tebe ještě tolik pěkných rad."
Kostelní
Tři prostitutky klepou na nebeskou bránu. Svatý Petr otevře okénko a ptá se první: "Za kolik si dávala?" "Za pět set." "Do pekla! A ty?" "Za sto." "Do pekla! A ty?" "Jen za pět." "Tak počkej, jdu si rozměnit."
Kostelní
TOPlist