OGFiNGM

By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Web plný vtipů a vtipných textů
22888 vtipů v databázi
Opětovné stránky Vám načte jiné vtipy


Vtip pro dnešní den:
Co udělají somálci když uvidí horizontální žaluzie?...... Zřídí si tam palandy.   [23.10.19]
Desetiletý Johnny se ptá maminky: "Mami, je Bůh muž nebo žena?" Maminka přemýšlí a nakonec říká: "Bůh je muž i žena." Tohle chlapce zmátlo a tak se ptá: "Mami, je Bůh bílý nebo černý?" "Bůh je i bílý i černý." Chlapeček je ještě více zmaten a ptá se: "Mami, je Bůh teplej nebo normální?" Maminka už byla úplně zaražená, ale odpověděla: "Bůh je normální i teplej." V tu chvíli se chlapci rozjasnila tvář a povídá: "Mami, takže Bůh je Michael Jackson?"
Pambíčkářské
Žil jednou muž, který byl velmi ctnostný. Když zemřel, dostal se do nebe. Ráno za ním přijde Svatý Peter a přinese mu k snídani jogurt a rohlík. Chlápek koukne dolů do pekla a tam se prohýbají stoly pod jídlem. Říká si, že snad to na oběd bude lepší. Jenže na oběd mu Svatý Petr zase přinese jogurt a rohlík. A dole v pekle zase plné stoly lahůdek. Chlápek si říká, že snad tedy večeře konečně bude za něco stát. Avšak opět dostane jen jogurt a rohlík. Už ho to naštve a říká: "Petře, proč mi vždycky přineseš jen jogurt a rohlík, zatímco dole v pekle mají takové hostiny?" "Víš, pro dva se mi nevyplatí vařit!"
Pambíčkářské
Jeden drsný farmář si koupil kus půdy na samotě v podhůří. Pozemek to byl úplně nedotčený a chlápek tam strávil několik měsíců kopáním kamene, zbudoval plot, posekal stromy a vybudoval stáje a malý domek, vykopal studnu, založil pastviny a po dvou letech se mohl pyšnit malou, čistou a výkonnou farmou. Konečně se k němu přišel podívat pastor z blízké farnosti a nadšeně mu chválil, co všechno on a Bůh dokázali společně učinit. A farmář na to: "Heh, měl jste vidět, jak to tu vypadalo, když to vedl Bůh sám."
Pambíčkářské
Kněz praví na mši svým věřícím: "Příští neděli budu kázat o lži a chci, abyste si všichni přečetli sedmnáctou kapitolu Marka." O týden později se před kázáním ptá z kazatelny, kdo všechno četl sedmnáctou kapitolu. Zvednou se ruce všech přítomných. Kněz s úsměvem povídá: "Marek má jen šestnáct kapitol. Takže teď začnu kázat o hříchu lži."
Pambíčkářské
Šel jsem takhle jednou po mostě a naa zábradlí balancoval chlápek, který se zjevně chystal ukonči svůj život skokem do údolí. Přiběhl jsem k němu a říkám: "Hej, stůjte, nedělejte to!" "A proč ne?" "Je spousta věcí, kvůli kterým stojí za to žít!" "Co třeba?" "Třeba... jste věřící nebo ateista?" "Věřící." "Já taky! Jste křesťan nebo Žid?" "Křesťan." "Já taky! Jste katolík nebo protestant?" "Protestant." "Já taky! Jste episkopál nebo baptista?" "Baptista." "Já taky! Jste z Baptistické Církve Páně nebo z Baptistické Církve Hospodina?" "Z Církve Páně." "Bezva! Já taky! Jste z původní Církve Páně nebo z Reformované Církve Páně?" "Z Reformované Církve Páně." "Bezva! Já taky! Jste z Reformovaé Církve Páně reformou v roce 1879 nebo z Reformovaé Církve Páně reformou v roce 1915?" "Z Reformované Církve Páně reformou v roce 1915!" Na to jsem řekl: "Chcípni, ty kacířský bezbožníku!" a strčil ho dolů.
Pambíčkářské
Můj přítel má velký problém. Je ze smíšeného manželství. Jeho matka byla Svědkyně Jehovova a jeho otec ateista. A onn chudák, každé ráno cestou do práce obchází domy v sousedství, ťuká lidem na dveře a když otevřou, nemá, co by jim řekl.
Pambíčkářské
Jeden mladý mnich se rozhodl, že odejde do horského kláštera a podstoupí těžkou zkoušku mlčenlivosti, která mu dovoluje říci za rok jen dvě slova za deset let. Po prvních deseti letech jde za otcem představeným. Vejde do kanceláře, otec přikývne a on povídá: "Mizerné jídlo!" Otec znovu kývne a ukáže rukou ven. Mnich tedy odejde. Uplyne dalších deset let a audience se opakuje, mnich tentokrát říká: "Tvrdá postel!" Konečně po třiceti letech mnich předstoupí před otce se zamračenou tváří a říká: "Odcházím odtud!" A otec se jen tak mírně usměje a povídá: "Ani se nedivím. Co jste tady, pořád si jen stěžujete."
Pambíčkářské
Jeden chlápek přišel takhle ke zpovědi, protože ho k tomu dohnalo svědomí. Povídá knězi: "Otče, já jsem veliký hříšník." "Tak mi o tom pověz synu, Pán ti snad odpustí." "Víte, už tři roky chodím se svojí slečnou a krásně to mezi náma klape, neměli jsme jedinou větší krizi. Ale před týdnem jsem ji hledal doma a nebyl tam nikdo kromě její sestry, byli jsme tam sami a já se s ní vyspal." "To je špatné, synu, ale dobře, že si svou chybu uvědomuješ." "No jo, jenže předevčírem jsem ji hledal v práci, nebyla tam, byla tam jen jedna její kolegyně, byla tam sama, a tak jsem se s ní taky vyspal." "Synu, to je hodně špatné." "No, a včera jsem ji hledal u její tety, nebyla tam, byla tam jen sama teta, ona je ještě kus, a tak jsem se s ní taky vyspal, otče. Otče?... Otče?!?" Z druhé strany zpovědnice se nic neozývalo. Tak chlápek vylezl, nakoukne tam, kněz nikde. Tak ho začal hledat a po pěti minutách ho objevil schovaného pod stolem za piánem. "Otče, co tady děláte?" "Víš, synu, promiň, ale uvědomil jsem si, že jsem v kostele dneska sám."
Pambíčkářské
Jeden mladík právě udělal řidičák a tak říká tatínkovi, který je kněz, že by chtěl auto. Tatínek ho odvedl do jeho pokoje a povídá: "Tak dobře, dohodneme se. Ty začneš nosit lepší známky, budeš poctivě číst Bibli a zkrátíš si vlasy. No, a časem můžeme mluvit o autě." Synek se ve škole snaží, z Bible cituje nazpaměť. Tak mu za měsíc tatínek povídá: "Chlapče, děláš mi radost. Tvé studijní výsledky jsou opravdu pěkné a zdá se, že i v teologii se začínáš dobře orientovat. Ale co ty vlasy?" "No, tati, hodně jsem o tom přemýšlel. Víš přece, Mojžíš měl dlouhé vlasy, Noe měl dlouhé vlasy, dokonce i Ježíš!" "Jo, synu, to je pravda. Tihle taky všude chodili pěšky!"
Pambíčkářské
Chlápkovi se porouchá auto zrovna před farou. Šťourá se v motoru, nemůže s tím pohnout a přitom šťavnatě kleje. Po chvilce zevnitř vyjde farář a říká mu: "Mladý muži, neklejte takhle. Raději se k našemu Pánu pomodlete Otčenáš, to spíš pomůže." Chlápek si tedy nechá poradit, poklekne a oddrmolí Otčenáš. Pak sedne dovnitř, auto napoprvé naskočí a odjede. Farář tak kouká za autem a říká si: "Doprdele, to jsou věci."
Pambíčkářské
V jednom klášteře jeden církevní činitel vyrušil společnost mnichů při zajímavém obřadu. Všichni mniši stáli nazí v jedné místnosti, kde s nimi byla jedna mladá, pohledná a též nahá dívka. Pouze jeden mnich klečel v rohu čelem ke zdi. Biskup se ptal jednoho z mnichů, co to všechno má znamenat. Mnich mu pověděl toto: "Naše víra nám dovoluje milovat se se ženou, pokud si to náš Pán přeje. A Pánovo přání zjišťujeme podle prastarého obřadu, který funguje velice jednoduše. V této místnosti poletuje jedna moucha. Kterému mnichovi prvnímu sedne na přirození, ten se půjde milovat se sestrou Andělou." "A co tamten bratr, co klečí v koutě?" "To má za trest, on podváděl, namazal si ho medem."
Pambíčkářské
Místní kněz vysvětloval svým ovečkám, jaký je rozdíl mezi jistotou a vírou: "Tady v první řadě sedí sedlák Majer se ženou a třemi dětmi. Ona ví, že jsou to její děti - to je jistota. Naproti tomu on věří, že jsou to jeho děti."
Pambíčkářské
V kostele při přijímání: "To není keks, ale Boží tělo, to si nemůžeš odnést domů pro psa."
Pambíčkářské
Do čtvrti plné katolíků se přistěhoval Žid. Každý pátek je pěkně naštval, protože zatímco oni dlabali rybu, Žid si na zahrádce griloval steaky. Tak se rozhodli, že jej obrátí na svou víru. Nakonec se jim povedlo směsí výhrůžek a proseb jej přesvědčit. Odvedli jej do kostela a tam jej kněz pocákal svěcenou vodou a přitom pravil: "Zrozen Žid, vychován Žid, teď se stává Katolíkem." Sousedi se zaradovali, že teď je nebudou pronásledovat páteční útrapy nádherných vůní. Ale další pátek se opět přes ploty line vůně grilovaného hovězího. Tak vyběhnou, aby Židovi připomněli jeho novou dietu, ale co nevidí: Žid stojí na zahradě u grilu, cáká na hovězí vodu a říká: "Zrozeno kráva, vychováno kráva, teď se stává rybou."
Pambíčkářské
Jaký je rozdíl mezi Biblí a trenýrkama? Co nestojí v Bibli, stojí v trenýrkách.
Pambíčkářské
Rabín takhle jde po ulici, když vidí protestantského kazatele a katolického kněze, jak se v parku perou. Rabín okamžitě zasáhne: "Pánové, prosím vás, hned toho nechte. Jsme přeci mužové sukna a takhle se nemůžeme chovat. A vůbec, proč se takhle rvete?" Kněz odpovídá: "Tenhle protestantský mizera tvrdí, že je Ježíš Kristus, i když dobře ví, že JÁ jsem Ježíš Kristus!" "Ty katolickej mizero!" zařve protestant a vrhne se znovu na kněze. Rabín se do toho znovu hned vloží: "Pánové, zadržte! Víte, vlastně se perete zbytečně, protože já jsem Ježíš Kristus." Oba se na něj vrhnou jako jeden muž, ale rabín to čekal a tak se s jistotou vyhnul úderům a volá: "Počkejte, já vám to mohu dokázat. Jen pojďte za mnou a já vám dám důkaz." Nato je odvede do čtvrti vykřičených domů a zabouchá na první dveře v ulici. Otevře bordelmamá, koukne na rabína a vyhrkne: "Ježíši Krise - už zase jste tady?"
Pambíčkářské
TOPlist