M2U1Y2ZjY

By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Web plný vtipů a vtipných textů
22888 vtipů v databázi
Opětovné stránky Vám načte jiné vtipy


Vtip pro dnešní den:
Učitelka se ptá dětí kolik je 3+3 Mařenka: tisíc Ne, Mařenko to nejni tisíc Karlíček: středa Ne Karlíčku ani středa to nejni Pepíček: šest Výborně, a teď nám pověz jak's na to přišel. Pepíček: To je jasný, tisíc mínus středa.   [15.12.19]
Žil jednou muž, který byl velmi ctnostný. Když zemřel, dostal se do nebe. Ráno za ním přijde Svatý Peter a přinese mu k snídani jogurt a rohlík. Chlápek koukne dolů do pekla a tam se prohýbají stoly pod jídlem. Říká si, že snad to na oběd bude lepší. Jenže na oběd mu Svatý Petr zase přinese jogurt a rohlík. A dole v pekle zase plné stoly lahůdek. Chlápek si říká, že snad tedy večeře konečně bude za něco stát. Avšak opět dostane jen jogurt a rohlík. Už ho to naštve a říká: "Petře, proč mi vždycky přineseš jen jogurt a rohlík, zatímco dole v pekle mají takové hostiny?" "Víš, pro dva se mi nevyplatí vařit!"
Pambíčkářské
Co je největším problémem pro ateistu? Nemá si s kým povídat při orgasmu.
Pambíčkářské
Šel takhle chlápek na závody koní. Když se před prvním závodem šel podívat k padoku, na kterého koně by měl vsadit, zahlédl tam kněze, jak jednomu koni žehná. Řekl si, že by to mohlo něco znamenat, honem šel na koně vsadit a kůň samozřejmě vyhrál. Chlápek tedy sledoval kněze dalších pět závodů a docela příjemně na tom vydělal. Rozhodl se, že v posledním závodě vsadí všechny vyhrané peníze. Učinil tak. Závod začal dobře, ale pár desítek metrů před cílem se najednou vedoucí kůň zhroutil k zemi a byl na místě mrtvý. Chlápka to pěkně dožralo a běžel za tím knězem žádaat vysvětlení. Ten pouze smutně zakýval hlavou a povídá: "No jo, s váma nevěřícíma je problém. Vy zkrátka nepoznáte rozdíl mezi požehnáním a posledním požehnáním."
Pambíčkářské
Ti z mužů, kteří půjdou do nebe, se dočkají drsného procitnutí, když zjistí dvě věci. Bůh je žena... a nechala přibít všechna prkýnka na záchodech.
Pambíčkářské
Jeden misionář přijel do Střední Afriky a usadil se u jednoho kmene. Strávil tam více než rok, učil je číst, psát a seznamoval je s křesťanskou vírou. Obzvlášť zdůrazňoval sexuální čistotu a upozorňoval na zlo hříchu. Jednoho dne porodila žena jednoho muže z rady starších bílé děcko. Vesnici to šokovalo a náčelník šel jménem všech promluvit s misionářem: "Varoval jsi nás před zlem sexuálních hříchů, ale černá žena našeho kmene porodila bílé děcko. Ty jsi jediný bílý muž, který kdy do této vesnice vstoupil. Není potřeba být geniální, aby si jeden srovnal, co se tu stalo!" "Ale ne, to se moc pletete. To, co se zde stalo, je výjimečná, ale přírodní zvláštnost, říká se tomu albinismus. Podívejte se na vaši pastvinu. Pole plné bílých ovcí, a přesto je mezi nimi jedna černá. Příroda tohle občas udělá." Náčelník chvíli přemýšlí a pak odpovídá: "Hele, dohodneme se. Ty nebudeš nikde mluvit o té černé ovci a já zase pomlčím ohledně toho děcka."
Pambíčkářské
Jde jeptiška do nebe a Svatý Petr se jí ptá: "A ty jsi kdo?" "Já jsem nevěsta Páně." "To jsem nevěděl, že se šéf bude ženit."
Pambíčkářské
Bůh od tebe žádá, abys dělal jenom to, co ti přikazuji já.
Pambíčkářské
Jednou takhle sv. Josef ráno leze z postele a jde na záchod. Ve dveřích křísne hlavou do futra a zařve: "Ježíši Kriste." A z postele Marie volá: "No vidíš, to je jméno! A ne nějaký René!"
Pambíčkářské
Josef a Marie mají spolu Ježíše. Po čase je Ježíšovi už 20 let a pořád nemá ženskou. Jeho rodičům to dělá starosti, tak se poradí, seženou nějakou lehčí ženštinu a zavřou ji s Ježíšem do jedné místnosti. Za chvíli se ozve hrozný řev, z místnosti vyběhne ta ženská a hystericky křičí: "Ó můj bože! Zničil mi celej život!" Josef s Marií se vyděsí a ptají se jí, co se stalo. Ta ženská na to: "Von mi sáhnul mezi nohy!" "Ale to přece k tomu patří..." "No jo, ale von řek: 'Zřím tam jizvičku. Ať se zahojí!'"
Pambíčkářské
"Pane Bože, co je to pro tebe tisíc let?" "Chvilička." "A Pane Bože, co je to pro tebe tisíc dolarů?" "Penízek." "Pane, prosím tě, dej mi penízek." "Jistě, počkej chviličku."
Pambíčkářské
Jeden mladík právě udělal řidičák a tak říká tatínkovi, který je kněz, že by chtěl auto. Tatínek ho odvedl do jeho pokoje a povídá: "Tak dobře, dohodneme se. Ty začneš nosit lepší známky, budeš poctivě číst Bibli a zkrátíš si vlasy. No, a časem můžeme mluvit o autě." Synek se ve škole snaží, z Bible cituje nazpaměť. Tak mu za měsíc tatínek povídá: "Chlapče, děláš mi radost. Tvé studijní výsledky jsou opravdu pěkné a zdá se, že i v teologii se začínáš dobře orientovat. Ale co ty vlasy?" "No, tati, hodně jsem o tom přemýšlel. Víš přece, Mojžíš měl dlouhé vlasy, Noe měl dlouhé vlasy, dokonce i Ježíš!" "Jo, synu, to je pravda. Tihle taky všude chodili pěšky!"
Pambíčkářské
Jeden starý farmář žil na irském venkově dlouhá léta sám, jen se svým psem. Když jednoho dne jeho miláček zemřel, šel farmář za místním knězem s prosbou: "Otče, bytost mně nejbližší, můj pes zemřel. Mohl byste za jeho duši sloužit alespoň malou mši?" "Je mi líto, ale bohoslužby pro zvířata v našem kostele sloužit nemůžeme. Ale na druhém konci městečka je nová náboženská organizace. O jejich víře toho moc nevím... snad budou moci pro to zvíře něco udělat." "Vyrazím tam rovnou, Otče. Děkuji za radu. Jen se ještě zeptám, myslíte, že takových pětset liber věnovaných za bohoslužbu bude stačit?" Na to kněz rozhořčeně odpověděl: "Proč jste mi neřekl, že ten pes byl katolík?"
Pambíčkářské
Mladá krasavice se slzami v očích vypráví knězovi, že spí v jiné ložnici, protože přistihla ve vlastní posteli manžela se sousedkou. Když domluví, vrhne se svatému muži kolem krku. Ten ji otcovsky pohladí po vlasech a povídá: "Mé dítě, je tvojí povinností mu odpustit." Pojednou v reakci na těsný kontakt pevného poprsí a oblých boků knězovo objetí zesílí a z jeho úst se ozve: "Ale nechtěla bys to tomu mizerovi nejdřív oplatit?"
Pambíčkářské
Šel jsem takhle jednou po mostě a naa zábradlí balancoval chlápek, který se zjevně chystal ukonči svůj život skokem do údolí. Přiběhl jsem k němu a říkám: "Hej, stůjte, nedělejte to!" "A proč ne?" "Je spousta věcí, kvůli kterým stojí za to žít!" "Co třeba?" "Třeba... jste věřící nebo ateista?" "Věřící." "Já taky! Jste křesťan nebo Žid?" "Křesťan." "Já taky! Jste katolík nebo protestant?" "Protestant." "Já taky! Jste episkopál nebo baptista?" "Baptista." "Já taky! Jste z Baptistické Církve Páně nebo z Baptistické Církve Hospodina?" "Z Církve Páně." "Bezva! Já taky! Jste z původní Církve Páně nebo z Reformované Církve Páně?" "Z Reformované Církve Páně." "Bezva! Já taky! Jste z Reformovaé Církve Páně reformou v roce 1879 nebo z Reformovaé Církve Páně reformou v roce 1915?" "Z Reformované Církve Páně reformou v roce 1915!" Na to jsem řekl: "Chcípni, ty kacířský bezbožníku!" a strčil ho dolů.
Pambíčkářské
Manželé jdou společně ke zpovědi. První jde on. "Odpusťte mi, prosím, otče, zhřešil jsem." "Jak se to stalo, můj synu?" ptá se páter. "Víte, stalo se to, když se má žena ohnula přes mrazničku, jak jsem viděl její zadeček, tak jsem dostal takovou hříšnou touhu, nevydržel jsem a začal jsem s ní obcovat." Páter muži vysvětlí, že když to dělal se svou manželkou, tak že to není hřích, u manželů jsou takové situace normální. Muž se však stále cítí vinen, a tak mu páter přikáže pomodlit třikrát Zdrávas Maria. Poté jde jeho žena a svěří se, že měla styk se svým mužem, když se ohnula přes mrazničku. Páter opět vysvětluje, že pohlavní styk mezi manželi není hřích, ale žena pořád trvá na tom, že se cítí vinna. A tak i ona dostane přikázání pomodlit třikrát Zdrávas Maria. Když žena odchází, ptá se: "Otče, a nezakážete nám chodit do kostela?" "Zakážu chodit do kostela? Jak jste přišla na takový nesmyslný nápad?" diví se páter. "No, víte," říká ona, "do té samoobsluhy nám už vstup zakázali."
Pambíčkářské
Jeden mladý mnich se rozhodl, že odejde do horského kláštera a podstoupí těžkou zkoušku mlčenlivosti, která mu dovoluje říci za rok jen dvě slova za deset let. Po prvních deseti letech jde za otcem představeným. Vejde do kanceláře, otec přikývne a on povídá: "Mizerné jídlo!" Otec znovu kývne a ukáže rukou ven. Mnich tedy odejde. Uplyne dalších deset let a audience se opakuje, mnich tentokrát říká: "Tvrdá postel!" Konečně po třiceti letech mnich předstoupí před otce se zamračenou tváří a říká: "Odcházím odtud!" A otec se jen tak mírně usměje a povídá: "Ani se nedivím. Co jste tady, pořád si jen stěžujete."
Pambíčkářské
TOPlist