M2JkNT

By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Web plný vtipů a vtipných textů
22888 vtipů v databázi
Opětovné stránky Vám načte jiné vtipy


Vtip pro dnešní den:
Pane poručíku, proč ten voják nepochoduje? Ale pane plukovníku... To je hydrant! Mě nezajímá, jak se jmenuje!, já se ptám, proč nepochoduje   [27.01.20]
Po letech manželčina naléhání se konečně chlápek vypraví do kostela na nedělní mši. Její obsah jej tak dojal, že na konci přišel za knězem potřást mu rukou: "Otče, to bylo zatraceně nejlepší kázání, co jsem kdy slyšel." "Ach, děkuji, synu, ale ocenil bych, kdybyste dokázal neklít." "Ale, Boha, dyť to fakt bylo sakra skvělý kázání." "Prosím vás, neberte jméno Boží do úst nadarmo! Jste v kostele!" "Jasně, otče, ale kurva, to kázání bylo tak skvělý, jsem tak dojat, že jsem přispěl do kasičky tisícovkou." "Sakra, fakt?!?"
Pambíčkářské
Jeden chlápek se vydal na výlet do džungle. Jednoho rána se probudil s takovým tím divným pocitem a kouká, kolem něj v kruhu stojí desítky zmalovaných domorodců s luky v rukou. Pronesl hlasitě: "Tak, a jsem v prdeli." Najednou se z nebes ozval hloboký hlas: "Ale ne, nejsi! Vidíš toho velkého s tím červeným malováním v obličeji? Dojdi k němu a směle mu vraž nůž do břicha a on zemře." Chlápek neváhal a hbitě přiskočil k červeně zmalovanému domorodci a prudkým pohybem utopil svůj nůž v jeho břiše. "A co teď, Bože?" "No, tohle byl jejich náčelník. TEĎ jsi v prdeli!"
Pambíčkářské
V kostele při přijímání: "To není keks, ale Boží tělo, to si nemůžeš odnést domů pro psa."
Pambíčkářské
Jedna sedmnáctka otěhotněla a lékař jí odmítl provést interrupci. "Podívej, zůstaneš tady a až děcko porodíš, podstrčím ho jiné ženě a řeknu jí, že měla dvojčata." Když ten den přišel, zrovna v nemocnici nebyla žádná jiná rodička. Jediným dalším pacientem byl kněz. Doktor se rozhodl nebojácně dodržet slovo. Když se kněz probral z narkózy, doktor mu říká: "Nevím, jakým zázrakem je to možné, ale porodil jste syna. To on byl příčinou vašich bolestí břicha." Kněz byl dojat zázračnou událostí a radostně přislíbil syna vychovat. O mnoho let později, když ležel na smrtelném loži, si dal syna zavolat a vysvětlil mu jeho zázračné zrození: "Tak vidíš, synu. Já nejsem tvůj otec, ale tvoje matka. Biskup Michal je tvůj otec."
Pambíčkářské
Potká takhle pánbůh v nebi Svatého Petra a zeptá se ho: "Ty, Petře, co je to vlastně ten sex, co se o tom tam dole pořád mluví?" Petr odpoví: "Víš, pane bože, to se nedá jen tak povědět. Nejlepší bude, když půjdeš na zem a zeptáš se přímo u zdroje." A tak pánbůh sestoupí na zem v šumavských hvozdech. Potká dřevorubce a povídá mu: "Ty, nepovím ti, kdo jsem ani odkud jsem přišel, ale řekni mi prosímtě, co je to ten sex." Dřevorubec odsekne: "To jsi na špatný adrese, musíš za Ančou do mlejna!" Pánbůh tedy jde do mlejna. Ve mlejně potká Anču a říká jí: "Nepovím ti, kdo jsem, ani odkud jsem přišel, ale řekni mi prosímtě, co je to ten sex." Anča odpoví: "Hele nech tý teorie a koukej se svlíkat!" spěšně si odbydou, co muselo přijít, načež Anča prohlásí: "Kdo jseš, to opravdu nevím, ale hejbeš jako pánbůh!"
Pambíčkářské
Víte, jak se nejsnadněji zařídí, aby jeptiška otěhotněla? Oblečte ji jako ministranta!
Pambíčkářské
Mojžíš sešel z hory na blbé straně. No, a nikde nikdo, tak se vydal jedním směrem a po několika týdnech konečně došel k osadě, kde na poli jeden muž pracoval, a ten Mojžíšovi vysvětlil, že je ve Španělsku. Mojžíš s sebou samozřejmě pořád měl ty kamenné desky s deseti přikázáními a docela se těšil, až se jich zbaví. Tak se zeptal, jestli by ten Španěl o nějaká nestál, a dává příklad: "Tak třeba, nepožádáš manželky bližního svého." "Néé, tak to nepůjde," říká ten farmář, "vždyť já každou chvíli obšťastňuju pekařovu ženu, moje manželka si to občas rozdá s řezníkem a moje vdaná dcera, ta skoro s každým hostem, co se tu objeví. Víte, my Španělé jsme trošku moc horkokrevní na taková přikázání." No, tak se Mojžíš zeptal na směr a vydal se zpátky do Palestiny. Po pár stech kilometrech už ho moc bolely ruce, tak se pokoušel udat nějaké to přikázání v Itálii: "Tady jedno třeba: Nepokradeš!" "Néé, vy snad nevíte, kde jste!" diví se italský rolník, "vždyť já nemám snad jedinou věc, kterou bych neukradl, a neznám nikoho, kdo by si věci opatřoval jakkoliv jinak. Radši se spakujte a zmizte!" Po dalších pár stech kilometrů natrefil Mojžíš na židovského pastevce a nabízel mu, jestli nechce nějaká přikázání. Žid se ptá: "A co to stojí, takové přikázání?" "Nic, je to úplně zadarmo!" "Tak to je dobré. Tak já si jich vezmu deset!"
Pambíčkářské
Jednoho dne před mnoha lety zemřeli Svatý Otec a Don Juan. Ti nahoře ale měli nepořádek v písemnostech a tak omylem poslali Papeže do pekla a Dona Juana do nebe. Když si toho po týdnu Svatý Petr všiml, okamžitě poslal dolů pro Papeže. Ten se cestou k nebeské bráně potkal s Donem Juanem, jenž směřoval do pekla. Papež povídá: "Škoda toho omylu. Už se nemohu dočkat, až tam budu. Celý život jsem trpělivě čekal, že spatřím Pannu Marii!" A Don Juan jenom: "Už ne..."
Pambíčkářské
Včera jsem se stal Svědkem Jehovovým. Ne kvůli té víře, ale aby mi přestali otravovat u dveří.
Pambíčkářské
Jaký je rozdíl mezi Biblí a trenýrkama? Co nestojí v Bibli, stojí v trenýrkách.
Pambíčkářské
Chudák papež umřel a jde do nebe. Zaťuká na bránu, vykoukne Sv. Petr a povídá: "Jméno?" "Svatý Otec." Petr projede na terminálu databázi a říká: "Je mi líto, ale nikdo takový do nebe přijít nemá." "Tak zkuste Jan Pavel II." "Ne, ani ten tady není." "Tak zkuste, ech... jo, už vím, Wojtyla, Karel." "Ne, nikdo takový v počítači není, pane." Načež se papež rozčílí: "To snad není možné! Já si celý život odříkám, snažím se jít příkladem, stamilióny lidí dole na zemi mě uctívají, věří mi, a vy mě teď nechcete pustit do nebe? Jak si to představujete? Co to má znamenat?" A Svatý Petr ukázal prstem: "Podívejte se támhle nahoru a usmějte se, tam je skrytá kamera."
Pambíčkářské
Jde jeptiška do nebe a Svatý Petr se jí ptá: "A ty jsi kdo?" "Já jsem nevěsta Páně." "To jsem nevěděl, že se šéf bude ženit."
Pambíčkářské
Bůh od tebe žádá, abys dělal jenom to, co ti přikazuji já.
Pambíčkářské
Farář zpovídá kostelníka. Ten si uleví od svých hříchů a farář povídá: "To je všechno? A kdo mi chodí na mešní víno?" "Pane faráři, tady je špatně slyšet." Pak si vymění místa, protože faráře jinak nemá kdo zpovídat. Taky chvilku mluví a když skončí, kostelník se ptá: "A to je všechno? A kdo mi chodí za ženou?" "Tady je opravdu špatně slyšet."
Pambíčkářské
"Pane Bože, co je to pro tebe tisíc let?" "Chvilička." "A Pane Bože, co je to pro tebe tisíc dolarů?" "Penízek." "Pane, prosím tě, dej mi penízek." "Jistě, počkej chviličku."
Pambíčkářské
Jeden starý farmář žil na irském venkově dlouhá léta sám, jen se svým psem. Když jednoho dne jeho miláček zemřel, šel farmář za místním knězem s prosbou: "Otče, bytost mně nejbližší, můj pes zemřel. Mohl byste za jeho duši sloužit alespoň malou mši?" "Je mi líto, ale bohoslužby pro zvířata v našem kostele sloužit nemůžeme. Ale na druhém konci městečka je nová náboženská organizace. O jejich víře toho moc nevím... snad budou moci pro to zvíře něco udělat." "Vyrazím tam rovnou, Otče. Děkuji za radu. Jen se ještě zeptám, myslíte, že takových pětset liber věnovaných za bohoslužbu bude stačit?" Na to kněz rozhořčeně odpověděl: "Proč jste mi neřekl, že ten pes byl katolík?"
Pambíčkářské
TOPlist