N2Y2NWU1

By browsing our site you agree to our use of cookies. You will only see this message once.

Web plný vtipů a vtipných textů
22888 vtipů v databázi
Opětovné stránky Vám načte jiné vtipy


Vtip pro dnešní den:
Víte, proč chcou mít učitelé v hodinách ticho? . . Aby slyšeli, až zazvoní...   [15.11.18]
Starý děda z venkova byl jednou v Praze a jel metrem. Vedle něj seděl mladší chlápek s takovým divným límcem. Děda nikdy neviděl kněze a tak se ptá: "Promiňtě, pane, ale proč máte límec obráceně?" Kněze to dost zaskočilo, nicméně mile odpovídá: "Nosím tento límec, protože jsem Otec." Děda chvilku přemýšlel a pak povídá: "Ale já jsem taky otec a límec nosím normálně." "Ano, ale já jsem Otec mnoha." "Ale to já taky, mám čtyři syny, dvě dcery a vnoučata už ani nedokážu spočítat, a stejně nenosím límec obráceně." Kněz už byl docela vytočený a tak už ostrým tónem povídá: "Víte, pane, já jsem Otec stovek a stovek lidí." Dědu tón odpovědi zaskočil a tak byl raději už zticha. Ale když vystupoval, naklonil se ke knězovi a říká: "Pane, možná že byste měl nosit obráceně kalhoty."
Pambíčkářské
Papež se setkal s kardinály, aby diskutoval nad výzvou od izraelského premiéra Netanjahua. Jeden kardinál povídá: "Svatý Otče, pan Netanjahu vás vyzývá na golfový zápas, abyste ukázali celému světu přátelství a duchovní vazby mezi židovským a křesťanským lidem." "To zní zajímavě, ale já nikdy golf nehrál. Řekněte, máme mezi kardinály někoho, kdo by nás mohl v Izraeli reprezentovat?" "No, nikdo z nás toho schopen není, ale víme o jednom kandidátovi. Je to americký profesionál, jmenuje se Jack Nicklaus a je to oddaný katolík. Mohli bychom mu nabídnout titul kardinála a požádat ho, aby vás reprezentoval proti Netanjahuovi. Tak se nám povede nejen ukázat vstřícnost před světem, ale také vyhrát ten zápas." Všem se to zamlouvalo, tak zavolali do Ameriky a všechno dohodli. Nicklaus souhlasil a slíbil, že po zápase přijede referovat do Říma. Tak se i stalo, golfista předstoupil před Svatého Otce a povídá: "Mám dvě zprávy, špatnou a dobrou. Začnu tou dobrou. Nechci se vytahovat, v životě už jsem odehrál hodně dobrých zápasů, ale tenhle byl zdaleka nejlepší. Musela při mě stát sama nebesa, moje drajvy byly dlouhé a moje puttování přesné. Se vším respektem, musím říci, že jsem hrál téměř zázračně." "A ta špatná zpráva, synu?" "Prohrál jsem o tři údery s rabbi Woodsem."
Pambíčkářské
Pětaosmdesátiletý pán se svojí dlouholetou manželkou měli těžkou autonehodu, zemřeli a dostali se do nebe. Bylo to pro ně nečekané, neboť se oba díky zdravé výživě a sportu těšili velmi dobré kondici. Přesto se však celkem brzy se změnou vyrovnali, hlavně proto, že v nebi bylo všechno velmi příjmené. Svatý Petr jim ukázal jejich nový příbytek. Zjistili dokonce, že hned za jejich domem je golfové hřiště, které je každý den jiné a kopíruje nejslavnější hřiště na Zemi. Byli překvapeni tím, že v nebi se za nic nemusí platit, všechno je zadarmo. Když je Svatý Petr zavedl do klubu, nevěřili vlastním očím. Dlouhé stoly byly pokryty hromadami báječně vypadajících potravin. Chlápek se zeptal: "Prosím vás, kde jsou stoly s dietními pokrmy? Něco s nízkým obsahem cholesterolu a tuků?" Svatý Petr začal vysvětlovat: "Tohle je na nebi asi neljepší... Můžete jíst, co chcete a kolik chcete, a nikdy vám není špatně a netloustnete." Na to chlápka chytil hysterický záchvat, mrštil kloboukem o zem a dupal na něj. Jeho žena i Svatý Petr se ho snažili uklidnit a ptali se, co se děje. Chlápek se otočil ke své ženě a povídá: "Za to za všechno můžeš ty! Kdybys tu nebyla ty a tvoje makrobiotická strava a cvičení, moh sem tady bejt už před deseti rokama!"
Pambíčkářské
Po letech manželčina naléhání se konečně chlápek vypraví do kostela na nedělní mši. Její obsah jej tak dojal, že na konci přišel za knězem potřást mu rukou: "Otče, to bylo zatraceně nejlepší kázání, co jsem kdy slyšel." "Ach, děkuji, synu, ale ocenil bych, kdybyste dokázal neklít." "Ale, Boha, dyť to fakt bylo sakra skvělý kázání." "Prosím vás, neberte jméno Boží do úst nadarmo! Jste v kostele!" "Jasně, otče, ale kurva, to kázání bylo tak skvělý, jsem tak dojat, že jsem přispěl do kasičky tisícovkou." "Sakra, fakt?!?"
Pambíčkářské
Mnich a jeptiška se vracejí z kostela, když se jim porouchá auto. Vzhledem k tomu, že do jejich vesnice je daleko, jsou nuceni přespat v místním motelu. Vyskytne se však jeden problém - mají jen jeden pokoj volný. Mnich říká: "Sestro, myslím, že za těchto okolností se náš Pán nebude zlobit, když spolu strávíme noc v jedné místnosti. Já si lehnu na gauč a vám nechám postel." Tak jdou spát. O deset minut později se jeptiška ozve: "Otče, mně je hrozná zima." "Dobře, donesu vám ze skříně deku." Za dalších deset minut: "Otče, mně je hrozná zima." "Dobře, donesu vám ze skříně deku." Za dalších deset minut: "Otče, mně je hrozná zima." "Dobře, donesu vám ze skříně deku." Za dalších deset minut: "Otče, mně je hrozná zima. Nemyslím, že by se náš Pán příliš zlobil, kdybychom se pro jednou chovali jako muž a žena." "Asi máte pravdu, sestro... tak si doprčic vstaň sama a vem si ve skříni deku!"
Pambíčkářské
Karel a Jindřich byli přáteli celý život. Když se přehoupli přes padesátku, uzavřeli dohodu, že až jeden z nich zemře, vrátí se na zem říci tomu druhému, jak to vypadá na onom světě. O pár let později složí Jindru infarkt. Za týden slyší Karel v noci známý hlas: "Karle, vstávej!" "To jseš ty, Jindro?" "Jo, jsem to já. Přišel jsem ti říct, že posmrtný život je naprosto super věc! Pořád si sexuálně užívám, spousta partnerek, a vůbec mě to neunavuje." "Sakra, to zní dobře. Nikdy bych si nemyslel, že Nebe je takové." "Ale já nejsem v Nebi, Karle." "Cože, ty jsi v Pekle?" "Ne, nejsem ani v pekle. Reinkarnace. Jsem králík."
Pambíčkářské
Jeden ateista takhle rybařil na jednom skotském jezeře, když najednou jeho člun napadla lochneská příšera. Jedna rána ocasem a chlápek i s člunem vylétl deset metrů do vzduchu. Příšera otevřela tlamu, aby ho chytla. On v úděsu zařval: "Ach, Bože, pomoz mi!" V tom se všechno zastavilo, chlápek visí jen tak ve vzduchu, a z nebe se ozve hromový hlas: "Myslel jsem, že ve Mne nevěříš!" "Ale notak, Bože, nech toho. Před dvěma minutama jsem nevěřil ani na lochneskou příšeru!"
Pambíčkářské
Jeden opilec se takhle potácel po hlavní ulici v menším městečku. Nějak se mu podařilo se vydrápat po schodech kostela. Uvnitř se motal a narážel do lavic, až se mu podařilo se trefit do boční chodbičky a zapadl do zpovědnice. Kněz, který opilcovu útrapnou cestu pozoroval, usoudil, že tomu muži je potřeba pomoci a proto vlezl do své strany zpovědnice. Ale jeho pozornosti se doneslo jen dlouhé, hluboké ticho. Nakonec se tedy zeptal: "Synu, mohu ti nějak pomoci?" "Hyk... nevím, je na tvé straně nějaký hajzlpapír?"
Pambíčkářské
Jeden malý chlapec perfektně zvládal ve škole všechno kromě matematiky. Rodiče po poradě s odborníkem rozhodli, že jej pošlou na katolickou školu, neboť jeptišky by mohly dokázat přimět děcko k dostatečné koncentraci a píli. A opravdu, chlapec přišel každý den ze školy, zavřel se v pokoji a pilně počítal. Na konci pololetí měl samé jedničky, z matematiky dokonce s pochvalou. Když se ho rodiče nad vysvědčením odvážili zeptat, v čem ta změna byla, povídá: "Hned jak jsem poprvé vešel dovnitř, bylo mi jasné, že tto tam myslejí šíleně vážně. Hned naproti dveřím měli velkou sochu kluka, přilučenýho k plusku."
Pambíčkářské
Jedou tři jeptišky s biskupem v jednom vlakovém kupé a luští stejnou křížovku. Jedna z jeptišek se ptá druhé: "Prosím tě, součást ženského těla na čtyři, začíná P a končí A." Ta druhá odpoví: "No, mohla by to být pata." V tom sebou biskup cukne a zeptá se: "Nemá tu někdo gumu?"
Pambíčkářské
Žil jednou muž, který byl velmi ctnostný. Když zemřel, dostal se do nebe. Ráno za ním přijde Svatý Peter a přinese mu k snídani jogurt a rohlík. Chlápek koukne dolů do pekla a tam se prohýbají stoly pod jídlem. Říká si, že snad to na oběd bude lepší. Jenže na oběd mu Svatý Petr zase přinese jogurt a rohlík. A dole v pekle zase plné stoly lahůdek. Chlápek si říká, že snad tedy večeře konečně bude za něco stát. Avšak opět dostane jen jogurt a rohlík. Už ho to naštve a říká: "Petře, proč mi vždycky přineseš jen jogurt a rohlík, zatímco dole v pekle mají takové hostiny?" "Víš, pro dva se mi nevyplatí vařit!"
Pambíčkářské
Jeden mladý mnich se rozhodl, že odejde do horského kláštera a podstoupí těžkou zkoušku mlčenlivosti, která mu dovoluje říci za rok jen dvě slova za deset let. Po prvních deseti letech jde za otcem představeným. Vejde do kanceláře, otec přikývne a on povídá: "Mizerné jídlo!" Otec znovu kývne a ukáže rukou ven. Mnich tedy odejde. Uplyne dalších deset let a audience se opakuje, mnich tentokrát říká: "Tvrdá postel!" Konečně po třiceti letech mnich předstoupí před otce se zamračenou tváří a říká: "Odcházím odtud!" A otec se jen tak mírně usměje a povídá: "Ani se nedivím. Co jste tady, pořád si jen stěžujete."
Pambíčkářské
Chlápek šel takhle lézt po skalách a zrovna v půlce jednoho náročného úseku mu prasklo lano. Zůstal viset za konečky prstů v naprosto bezvýchodné situaci. Před očima mu proběhl celý život a on v náhlém zoufalství obrátil oči k nebi a zvolal: "Je tam nahoře někdo?" A zeshora zahřměl mocný hlas: "Ano, jsem tady!" "Kdo jste?" "Bůh jsem, kdo bych byl." "Prosím, Bože, pomoz mi." "Pomohu ti. Pusť se." "Cože?" "Věř mi, pusť se a já ti pomohu." Chlápek chvilku koukal na nebe a pak zavolal: "Je tam nahoře ještě někdo?"
Pambíčkářské
Přijde takhle chlápek do nebe. Svatý Petr nakoukne do knih a povídá: "Víte, já tu na vás vůbec nic nemám. Ani špatnýho, ani dobrýho. Víte, my poslední dobou máme narváno, takže byste potřeboval alespoň jeden opravdu dobrej skutek, abych vás mohl pustit dovnitř. Zkuste si na něco vzpomenout, my v těch knihách nemáme všechno." "No, jednou jsem udělal jeden dobrej skutek. To jsem takhle jel po městě a najednou vidím, jak u jedný garáže banda motorkářů obtěžuje nějakou slečnu. Obtěžuje je slabý slovo. Oni ji přímo mučili a znásilňovali, a mně tak vzkypěla krev v žilách, že jsem okamžitě zastavil, vytáhl z kufru francouzák a šel přímo k nim. Byl tam jeden takovej velkej, určitě šéf, kolem krku řetěz, jizvy v obličeji, a já mu jednu ubalil, že lehnul, a povídám: 'Koukejte tu slečnu nechat na pokoji!'" "To je zajímavé," říká Svatý Petr, "to bychom to měli mít... Kdy se to asi tak stalo?" "No, je to tak dvě minuty."
Pambíčkářské
Farář zpovídá kostelníka. Ten si uleví od svých hříchů a farář povídá: "To je všechno? A kdo mi chodí na mešní víno?" "Pane faráři, tady je špatně slyšet." Pak si vymění místa, protože faráře jinak nemá kdo zpovídat. Taky chvilku mluví a když skončí, kostelník se ptá: "A to je všechno? A kdo mi chodí za ženou?" "Tady je opravdu špatně slyšet."
Pambíčkářské
Chlápkovi se porouchá auto zrovna před farou. Šťourá se v motoru, nemůže s tím pohnout a přitom šťavnatě kleje. Po chvilce zevnitř vyjde farář a říká mu: "Mladý muži, neklejte takhle. Raději se k našemu Pánu pomodlete Otčenáš, to spíš pomůže." Chlápek si tedy nechá poradit, poklekne a oddrmolí Otčenáš. Pak sedne dovnitř, auto napoprvé naskočí a odjede. Farář tak kouká za autem a říká si: "Doprdele, to jsou věci."
Pambíčkářské
TOPlist